AEROPRESSGUIDE

Använd bra redskap och rengör dem regelbundet.

Steg 1

 Koka upp vatten och förvärm de två cylindrarna.

 Fäst cylindrarna i varandra med hjälp av gummipackningen.

 Placera cylindrarna plant med den grövre cylindern riktad uppåt.

Vi förvärmer cylindrarna för att hålla en jämnare bryggningstemperatur.

Steg 2

 Mal 18 gram kaffebönor (ca 0,5 dl) inställning filtermalet.

 Häll kaffet i cylindern.

Kaffe smakar bäst nymalet, efter ett dygn förloras viktiga aromer.

Steg 3

 Placera pappersfiltret i filterkorgen.

 Skölj filtret med hett vatten så att det fastnar i filterkorgen.

Detta gör vi för att få bort eventuella bismaker, samt för att förvärma filtret inför bryggningen.

Steg 4

 Tillsätt 2,5 dl vatten (till markering 1 på aeropressen).

Låt bryggvattnet precis koka upp, extra koktid gör att syrenivån minskar.

Steg 5

 Rör om kaffet i cylindern.

 (Låt 30 sekunder passera innan du pressar kaffet i steg 7.)

Glöm inte att förvara kaffebönor svalt, mörkt och i en sluten förpackning.

Steg 6

 Fäst filterkorgen uppe på cylindern.

Kaffe som bryggs i en aeropress ger ett starkt och koncentrerat kaffe.

Steg 7

 Vänd cylindrarna och börja pressa, låt detta moment ta cirka 30 sekunder.

Laborera gärna med dosering och tid för att hitta smaken som passar bäst för dig.

Steg 8

 Ditt kaffe är nu klart för servering, häll upp och njut!