10 STEG för gott kaffe

STEG 1 – BÄREN HANDPLOCKAS

En stor del av hemligheten med ett gott kaffe är själva plockningen. Kaffebuskens frukter mognar vid olika tidpunkter och behöver därför skördas flera gånger per säsong. Bären (som egentligen är frön) växer tätt intill varandra och det är viktigt att skilja ut de perfekt röda bären mot de omogna gröna. Dessa faktorer gör handplockningen väsentlig.

STEG 2 – PROCESSNINGEN

När bären skördats ska kaffet gå igenom en beredning. Skörden tvätts eller torkas genom olika metoder för att få fram de rätta smakerna.

STEG – 3 TRÖSKNING

Eventuella hinnor, kvistar och annat skräp skiljs från kaffebönorna.

STEG 4 – PROVSMAKNING

Rosteriet tar in ett flertal råkaffeprover, som testas både innan och efter rostning. Kaffebönans utseende, färg, lukt, storlek och fuktighetsgrad jämförs. Därefter ljusrostas vanligtvis kaffebönorna, den lätta rostningsgraden gör det lättare att upptäcka eventuella felaktigheter.

Nu är det dags för koppning. Kaffebönorna mals och fördelas i koppar innan uppkokat vatten hälls på. Aromerna dras in från bryggningen och kopparnas innehåll får sedan svalna. Med sked sörplar provsmakaren i sig ett litet prov som snabbt spottas ut, det första intrycket är viktigast. Raskt fortsätter smakandet och slutligen klassificeras kaffet efter en rad olika faktorer, som syrlighet och volym.

STEG 5 – INKÖP

Vid goda resultat som når upp till specialkaffets höga krav läggs en beställning.

STEG 6 – PROVSMAKNING

När kaffesäckarna anlänt till rosteriet görs ytterligare ett prov för att jämföra och se att kaffet fortfarande är av samma höga kvalité.

STEG 7 – RENSNING

Kaffebönorna fortsätter till rosteriets renseri för att försäkra sig om att råkaffet är rent från kvistar och annat skräp.

STEG 8 – ROSTNING

Specialkaffet rostas i små batcher. Kaffebönans form förändras och övervakas noga. Den går från att ha varit en grågrön böna till att bli den härligt brunfärgade och spröda bönan vi alla känner igen.

Rostmästaren har här en avgörande uppgift att följa och kontrollera rostningen för att frigöra de aromrika ämnena, kaffets oljor behöver utvecklas i precis rätt tid.

STEG 9 – PROVSMAKNING

Nu säkerställs kaffets kvalité en sista gång för att garantera att önskat resultat uppnåtts.

STEG 10 – PAKETERING

Kaffet paketeras i förpackningar som skyddar mot angripande syre och via en ventil även släpper ut den koldioxid som kaffet avger dagarna efter rostning. Kaffebönorna är nu redo att levereras hem till dig!