KAFFETS HISTORIA

KAFFET UPPTÄCKS

Kaffets historia börjar i Etiopien. Vi vet att låga kaffeträd har växt vilt på bergsslätterna i området Kaffa så länge området varit befolkat. Hur det först upptäcktes är svårare att vara säker på, men en känd historia talar om en herde vid namn Kaldi som vallade sina getter över bergen. Hans djur blev under färden livliga och Kaldi hade svårt att få getterna att komma till ro på kvällarna. De skuttade runt och betedde sig så onaturligt att han till slut tog sig till närmsta kloster för att berätta om händelsen. Abboten följde med honom upp i bergen och fick se hur getterna glatt letade upp och tuggade i sig röda bär som växte på hällarna.

Klostrets munkar undersökte nyfiket den nya busken och provsmakade både bär och blad för att upptäcka att de blev pigga och kunde hålla sig aktiva flera timmar längre än vanligt. De hade stött på en av kaffets många egenskaper och sedan den dagen kallades klostret ”Det vakna klostret”.

KAFFET SPRIDER SIG

Kring 500 e Kr hade kaffeodlingarna spridits till Arabien. Det dröjde dock ett tag innan vi började dricka kaffet som vi gör i dag. Till att börja med kokade man de råa kaffebönorna tillsammans med buskens blad, eller så krossade man bönorna och blandade dem i mat. Det var en religiös dryck som ansågs ha medicinska egenskaper.

Den nya drycken som gav energi spred sig snabbt över den arabiska halvön och nådde snart Turkiet. Det var här – på 1200-talet – kaffet började rostas för första gången. Den ljuvliga aromen som upptäcktes och spred sig när bönorna slängdes i elden kunde helt enkelt inte ignoreras. Sättet kaffet därefter dracks på började allt mer likna sättet vi brygger och dricker kaffet i dag.

KAFFEHUSEN VÄXER FRAM

Det första kaffehuset startades i Mecka på 1400-talet och kaffebönorna fördes via Medina vidare till Saudiarabien för att nå Kairo tidigt under 1500-talet. Kaffedrycken var snart så efterfrågad att den övertog alkoholens popularitet.

Först under 1600-talet började stora laster av kaffebönor seglas över till Europa. Det introducerades även i de kristna länderna som en medicinsk dryck och många höjde frågan om det var Satan som gett muslimerna kaffet istället för nattvardsvin. Kaffedrickande ansågs därför under vissa perioder var en synd. Det gick dock inte att stoppa kaffets popularitet och för att sätta punkt för synderna slutade det med att påven döpte kaffet för att på så sätt lura Satan. Kaffet blev folkligt och en av tidens viktigaste handelsvaror, vilket det fortfarande är.

KAFFET KOMMER TILL SVERIGE

Kaffet nådde Sverige år 1685 när en liten säck på ett halvt kilo bars av i Göteborgs hamn. Två år senare fanns kaffet att finna som medicin på våra apotek. Det var en dyr produkt som till en början endast dracks av förmöget folk vilket fick fart när Karl XII fått upp ögonen för kaffedrycken.

Även i vårt land växte sig kaffedrycken snabbt större, så pass att det störde den övriga handeln och ledde fram till att Sverige vid fem tillfällen införde kaffeförbud. Mellan 1756 och 1822 försökte man med lagar stoppa denna uppgigande dryck. Kaffet kunde dock inte stoppas och ett ”kaffegille” startades av folk som vägrade ställa ifrån sig sina koppar och i hemlighet drack sitt kaffe.

Kaffets plats i samhället var ett faktum. Det sociala sättet att dricka kaffe växte sig starkare och från att Europas första kaffehus öppnats i Venedig utvecklades dessa barer till vår tids caféer.

KAFFEPLANTAGEN FINNER SITT HEM

Under 1800-talet var det en enorm tillväxt av kaffeplantage och enorma odlingar av kaffeträd var ett måste för att kunna förse världens kaffedrickare med kaffebönor.

På grund av det passande klimatet blev Brasilien under tidigt 1900-tal den klara världsledaren och största kaffeproducenten. I dag kommer nästan allt råkaffe från Centralamerika, den tropiska delen av Sydamerika med Brasilien som står för 1/3 av kaffeproduktionen.

KAFFET I DAG

Ny teknik och nya sätt att utvinna kaffearomer blir i slutet av 1900-talet starten för nästa kafferevolution. Med start i USA växer specialkaffets betydelse fram. Kvalitén ligger i fokus och en rad nya drycker får starkt fotfäste i vår kultur. Följ med oss i resan och var en av pionjärerna som leder oss vidare i kaffets fortsatta historia…